Klepp vil dyrke barnetalenter

Forskning kan gi smarte barn mer å tygge på i Klepp.

Publisert: Publisert:

Klepp kommune er med på forskingsprosjektet Skoleklar!, og håper det kan gi ideer til hvordan begavede barn kan få et bedre tilbud. Foto: Pål Christensen

Da Klepp sa ja til å være med på forskningsprosjektet Skoleklar!, var det fordi kommunen vil lære mer om sammenhengen mellom barnehage og skole.

Aftenbladet skrev fredag at et delprosjekt er å forske på de begavede/evnerike barna i barnehagene.

- Forskningsprosjektet er rettet mot alle unger og hva som skal til for at de skal lykkes i skolen. Men så er det særlig utfordringer knyttet til barn med særlige talenter, om de nå skal kalles, begavede, evnerike, skoleflinke eller talentfulle. Dette er et område hvor det er blitt gjort lite i Norge, sier assisterende kommunalsjef Sigurd Aukland i Klepp kommune.

- Skolene har muligheter

I Kunnskapsdepartementet synes de det er bra med forskning på dette området.

- Ja, for vi trenger mer kunnskap om hvordan disse barna kan få et bedre tilbud både i barnehagen og når de begynner på skolen, sier statssekretær Elisabet Dahle.

Les også

Forsker på supersmarte barn

Statssekretær Dahle er enig i at myndighetene er blitt mer oppmerksomme på at også de begavede barna skal ha tilpasset opplæring.- Da Kunnskapsløftet ble innført for sju år siden, åpnet det for at inntil 25 prosent av ressursene i et fag kan omdisponeres så for eksempel begavede elever kan fordype seg mer i et annet område. Så lovverket har gitt muligheter, men skolene har ikke benyttet seg av dem i stor nok grad.

Problemtenkere

I Klepp er det lite rom for ekstra tiltak for de ekstra skoleflinke — eller begavede - elevene, mener skoleadministrasjonen. I et notat til politikerne tidligere i år etterlyser kommunalsjefen en større aksept for å være flink på skolen blant elever og foreldre.

- Kulturen for læring i Klepp kan styrkes. Vi tror at vi gjennom Skoleklar! kan gjøre det mer akseptabelt og attraktivt å gjøre det bra på skolen. Vi i skolen burde elsket fram de som er talentfulle, som tenker annerledes, mer kreativt og med særlig grad av oppmerksomhet rundt problemer, sier Aukland.

Les også

Foreldre glad for forskning på barnehagebarn

Han understreker at også de begavede elevene har samme rett som alle andre til individuell tilpasset opplæring.- Skoletradisjonen og ressursbruken har vært rettet mot de elvene som presterer under middels. Slik skal det være. Men vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang, og også løfte fram de som skal bære samfunnet videre. Vi trenger problemløserne, de som ikke tenker A4. ## Oppglødde foreldre

Aukland mener at skolen ofte møter de begavede elevene med kvantitet, ikke kvalitet. Istedenfor mer utfordrende oppgaver, får de bare mer av det samme.

- Vi håper forskningen på de begavede barna i Skoleklar! skal gi oss nye ideer for hvordan vi i større grad kan ivareta disse elevene, sier han.

Hos foreldre har Aukland opplevd en utrolig, og uventet, positiv interesse for forskningsprosjektet.

- De er opptatt av at ungene skal lykkes. Da er det svært viktig med en god skolestart. Vi i Klepp har vært en nasjonal foregangskommune for samarbeid mellom barnehage og skole. Derfor var det ikke vanskelig å etablere et samarbeid rundt forskningsprosjektet, sier han.

Publisert: