• Klepp kommune er med på forskingsprosjektet Skoleklar!, og håper det kan gi ideer til hvordan begavede barn kan få et bedre tilbud. Pål Christensen

Klepp vil dyrke barnetalenter

Forskning kan gi smarte barn mer å tygge på i Klepp.