• Svotunnelen ved Tysdalsvatnet åpnes for trafikk i høst. Derfra planlegges ny tunnel til Årdal. Tor Inge Jøssang

- Godt nytt for Ryfylke

Stortingets transportkomité støtter Årdalstunnelen og planene om rassikring og utbedringer langs riksvei 13 gjennom Ryfylke.