• Herbert Fercho i krysset som stanser bygging av hytte.

Private må utbedre fylkesvei for å få bygge hytte

Mange bruker den lovlige utkjørselen til fylkesvei 44. Likevel sier fylkeskommunen nei til ei hytte langt fra krysset før en fjellnabb på fylkesveien blir fjernet.