• Karen Elisabeth Ohm Heskja understreker at dette er et ikke-kommersielt kurs. Folk betaler kursavgift til dekning av kursutgiftene, eventuelt overskudd pløyes inn i veldedige formål. Anders Minge

Start egen bedrift på tre dager!

StartUP-Weekend – kurset der du lærer å starte egen bedrift i løpet av tre dager – ser ut til å bli en suksess i Stavanger. Nå skal det arrangeres kurs for tredje gang i oljebyen.