• Brannvesenet driver etterslukking. Anders Minge

Slukket gressbrann i Sørmarka

Brannvesenet etterslukker nå en gress— og krattbrann i Sørmarka.