Jamils 22. juli-anmeldelse henlagt

Spesialenheten for Politisaker har i dag bestemt seg for ikke å etterforske anmeldelsene av politiets arbeid 22. juli.