• Gediminas Semeta og ti måneder gamle Jurgis går stort sett tur på den andre siden av Figgjoelva. Pål Christensen

Her skulle det vært fortau

Fortau langs Figgenveien fikk topp prioritet for 12 år siden. Figgjobuen venter fortsatt. Det gjør mange andre steder i Sandnes også.