• De kan skole best og krever å bli hørt. Ungdommens bystyre gir klare råd til de voksne politikerne om skolestruktur. Knut S.Vindfallet

- Hør på oss i skolesaker

Bygg ny skole i stedet for å utvide Kannik, og spar 1-10-skolene i Tasta bydel. Det er de unges råd til politikerne.