• Seksjonssjef og tilsynsveterinær Ingeborg Evensen i Mattilsynet er klar til å ta ut BSE-prøver fra nok en ladning med flådde storfehoder ved Fatland Jæren. Et bekreftet tilfelle av kugalskap i Norge ville vært en sensasjon. Jon Ingemundsen

Tester ennå 20.000 storfe for kugalskap

Kugalskap og den tilknyttede menneskelige varianten Creutzfeldt-Jakobs sykdom er aldri påvist i Norge. EU krever likevel fortsatt omfattende testing storfeslakt og andre føre-var-tiltak.