• Stine Helene Palmér tekst og

Nettverksbygging i høy fart

Bedrifter var klare for å kapre studenter, og studentene knyttet kontakter.