• Ordfører Stanley Wirak og stortingsrepresentant Eirin Sund talte og la begge vekt på hvor sterk kvinne Aaslaug Aasland var. Odd Kristian Stokkaq

Hun var Norges første kvinnelige statsminister

"Å stelle med mennesker, det å komme et annet menneske inn på livet, det er vel det mest interessante og mest givende som fins."