• Slapp av, Jan Helge Pollestad har en plan med denne kjente løekunsten. Løa og dagens butikk bak er regulert til boliger. Den nye blokka kommer til venstre over veien. Geir Sveen

Kua står fortsatt i nytt sentrum

Må dette kjente kumaleriet vike for den nye tid på Orre på Jæren?