• I 2005 bygde Klippen storstue og barnehage. Til neste høst vil pinsemenigheten starte kristen friskole. Tor Inge Jøssang

Tommelen ned for kristne privatskoler

Skolene på Tau og Jørpeland er overfylte og det må bygges nye. Derfor er initiativtakerne til to kristne friskoler overrasket over at rådmannen i Strand er så negativt innstilt.