Kambe ber om lovendring før påske

Før påske kommer stortingsrepresentant Arve Kambe (H) til å fremme et representantforslag i Stortinget om forenkling av reglene for mamma og pappapermisjon.