SV vil ta fra kirkene

Stavanger SV foreslår at 80 prosent av underskuddet i helse— og sosialbudsjettet dekkes inn ved å overføre penger fra drift og utbygging av kirker.