• Ryfast åpnes i 2019.

Ryfylkependlere risikerer 70.000 i bompenger

Strand kommune krever gratis bom for ryfylkinger på Nord–Jæren.