Rektor vil legge ned flere skoler

I valget mellom to onder, vil Øyvind Fjermestad heller legge ned to grendeskoler han er rektor for enn å kutte støtteunder visning for rundt 100 elever med lærevansker.