- Kontrollutvalget må på banen

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester må på banen i Viksveen-saken raskest mulig.