Småbåthavn i Lygre

Det er stor mangel på båthus og brygger i Eigersund. Nå planlegges en ny småbåthavn i Lygre.