Blodprøve kan avsløre trange blodårer i hjertet

Hjertespesialist håper Needed kan bidra til at trange kransarterier hos tilsynelatende friske personer kan oppdages tidlig.