Engelsk basehopper blødde ihjel

Den engelske base— hopperen Terry Forrestal døde av blodtap mens han ventet på hjelp. En annen forulykket var lettere påvirket av amfetamin da han hoppet fra Kjerag.