Hva er kirke på Undheim?

Hva skal «kyrkjebygget» i nye Undheim kapell og bedehus bestå av? Time formannskap trakk opp grensene for driftsansvaret.