Avgift på næringsbygg gjelder bare i ett år

Pessimismen for neste år er utstrakt i byggebransjen. Men den nye avgiften på næringsbygg vil bare gjelde bygg som blir ferdige neste år.