Bedre bilister i Halliburton

Alle ansatte i Halliburton og deres familier får tilbud om å bli bedre bilister. Praktiske og teoretiske kunnskaper skal testes ut, og helsemessige forutsetninger, så som synet, skal undersøkes. Alt for å øke sikkerheten på land.