Rederi nekter å etterkomme pålegg fra SFT

Rederiet Nomadic Shipping, som eier det havarerte fryseskipet «Green Ålesund», nekter å iverksette tiltak som skal hindre ytterligere forurensning. Nå tar Statens Forurensningstilsyn skjeen i egen hånd, og sender regningen til rederiet.