Få boliger til rennesøybuen

Drømmen om egen bolig i Rennesøy kan være vanskelig å få oppfylt. I går kveld vedtok politikerne en svært begrenset utbygging og at folk med tilknytning til kommunen, skal prioriteres ved salg av kommunale tomter. Et «Ung-bo»-prosjekt skal også utredes.