• Thor Magne Seland er nominert på førsteplass på Høyres liste. Foto: Ove Heimsvik

Sandnes Høyre kumulerer tre ukjente kort

Tre relativt ukjente har fått plass mellom Høyres seks kumulerte, mens veteranen Olav Birkeland og flere andre som sitter i bystyret i dag, må kjempe for plassene sine.