• Turister i et bratt parti av stien, som er utbedret av nepalske sherpaer. Stiftelsen Preikestolen

Venstres miljøpris til Preikestolen

Stiftinga Preikestolen tildeles Rogaland Venstres miljøpris for 2014 for arbeidet med å bedre atkomsten til fylkets viktigste turistattraksjon.