Initiativ for betre kontakt

Ord fra ni forskjellige språk summar i lufta når norske klassekontaktar møter foreldre frå Dale asylmottak.