Mekjarvik brukt som dumpingplass

136 tonn blåsesand full av tungmetaller er dumpet på Mekjarvik. Miljøsynderne er ikke funnet, og havne— vesenet måtte rydde opp for egen regning.