Austrått avventer

Leif Terje Larsen er leder i Austrått bydelsutvalg. Han har fått rapporter fra folk i bydelen om at trafikken gjennom Austråttveien er blitt noe mindre de siste dagene. Tidligere har bilister både morgen og kveld stått i kø i rushtiden på denne gjennomgangsveien. Austråttveien er mye brukt av skolebarn.