• Aft-20100122-1-B-10-G1QFK9-U1QFG3.jpg

Folkemøte om skoleflytting

Klepp kommune vil spare 3 millioner kroner på å flytte de minste elevene fra Bore til Vasshus skule mens de eldste elevene går motsatt vei.