• Gunn Baustad (t.v) og Kari Meek i 2007 - like før de åpnet butikken Fair Play i Stavanger sentrum.

Nå er det slutt for Fair Play

Fair Play ser seg nødt til å legge ned driften i Stavanger sentrum — med mindre noen andre kan overta. Det ønsker damene bak den etiske butikken mer enn noe annet.