Den store julepakken

Dere må komme med en gang. Vi har fått en pakke fra England med 240 frimerker på, lød beskjeden fra Malde i Breigata.