• De går i takt for dobbeltspor fra Sandnes til Egersund, ordførerne Ane Mari Braut Nese i Klepp, Reinert Kverneland i Time, Mons Skrettingland i Hå og Leif Erik Egaas i Egersund. Nå lover Jernbaneverket på ny at det ikke skal stå på dem. Jonas Haarr Friestad

Skal nye tog gå i 200 km?

Hvor mye areal må til for at dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø kan ha tog som suser over Jæren i 200 kilometer i timen? Hvor mange stasjoner må eventuelt legges ned for å realisere en slik hastighet?