Politikerne kan flytte på «småpenger»

Fylkesrådmannen i Rogalandlegger fram sitt budsjettforslag for 2001 tirsdag. I realiteten kan politikerne bare flytte på «småpenger».