Ødelegger for store summer

Flere som jobber på godsterminalen på Brueland er fortvilet over ungdommene som tagger og maler graffiti.