Ber om avhør av Viksveen-vitner

Justisdepartementet vil i dag eller morgen rette en anmodning til tyske myndigheter om hjelp til å få rettslig avhørt en lang rekke vitner i Viksveen-saken. Anmodningen er utferdiget av POT og blir bare oversendt av departementet.