• Det er trafikale problemer på Bryne etter ulykke. Pål Christensen

Trafikkulykke på Bryne

Det er trafikale problemer på Bryne etter ei ulykke.