• I 2009 ble gamle Sandnes kino i Olav Kyrres gate 5 regionalt senter for kunst og film og omdøpt til Kinokino. Carin johansen

Kinokino fra topp kulturinstitusjon til idémessig ruin

Kunstkritiker og filmdirektør skamroser kulturinstitusjonen Kinokinos to, tre første år, men mener sammenslåingen med Sandnes kulturhus er en ren fiasko. — Sats eller legg ned, sier kunstkritiker Trond Borgen.