• Rett sør for dette gardstunet (mot kamera) er det planlagt eit nytt hus med grunnflate på 388 kvadratmeter, 488 kvadratmeter stort i alt. Vil det skjemma nedkjørsla til Hå gamle prestegard? Reidun Gudmestad

Fint nok for prestegarden?

Utval for tekniske saker og næring står nok ein gong fast på at det planlagde giganthuset er fint nok til å vera porten til Hå gamle prestegard.