• -Det gjer som de pleier og ordnar opp, sa fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa til Jærrådet. Jonas Haarr Friestad

Stavanger skal drøfta med Jærrådet

No får også Stavanger vera med på drøftingar i Jærråde. Det handlar om kommunestruktur. Randaberg og Sola skal også inviterast.