• Nærbø og dei andre stasjonsbyane Varhaug og Vigrestad har fått redusert område til bustadbygging. Dei skal i framtida utvikla seg innafor faste grenser. Til no har grensene mot aust vore opne. Fredrik Refvem

No kjem grensa mellom by og land

Hå kommune er klar for ny kurs. Grensene for kor Nærbø, Varhaug og Vigrestad vert trekte for lang tid framover. 580 bustader vert flytta til Stokkalandsmarka.