Praktbygg i forfall

— I samspill med Langgata er dette selve sjelen i Sandnes – det er helt unike bygninger som må bevares, sier Gro Persson. Byantikvaren er bekymret over forfallet i de tomme praktbyggene.