• Ove Lunde, til høyre, her sammen med sønnen Bjarne Ove Lunde, vant saken mot Stavanger kommune. Anders Minge

Får tre millioner kroner i erstatning fra kommunen

Ove Lunde får tre millioner kroner i erstatning fra Stavanger kommune etter at han vant ekspropriasjonssaken i Gulating lagmannsrett.