• Bildet viser en del avtjuvgodset som stammer fra tjue innbrudd på Jæren i 2013. Politiet

Flere boliginnbrudd i 2013

I Rogaland var det 78 flere grove boliginnbrudd i 2013 sammenlignet med 2012. I forrige uke oppklarte politiet 20 av dem på én dag.