• Om 15 år kan ei gjennomsnittshøne legge over 70 flere egg i løpet av et liv som varer drøyt tre måneder lenger enn i dag, tror rugeri-eier Nils Steinsland. I tillegg mener eksperter at DNA-basert avl kan gi mer robuste og tilpassede dyr. Fredrik Refvem

Spår eggende revolusjon

Framtidas verpehøner vil legge klart flere og kanskje billigere egg. I et anlegg på Kåsen ved Bryne tripper livdyr-høner og -haner som er avlet med DNA-basert teknikk.