• Runaskaret 16.august 2007

Hvorfor er det så mange ulykker i Runaskaret?

I bakkene ved Runaskaret har det vært en rekke alvorlige ulykker. Hva er det med Runaskaret som gjør at denne lille biten av E 39 er så farlig? Og hvorfor gjøres det så lite med problemene?