Første forslag til lokal Ap-liste

Etter forslag fra kommunepartiene harRogaland Arbeiderpartis nominasjonskomité satt opp et førstelisteforslag av kandidater til stortingsvalget i 2001.