• Planen er at kafé-kundene går rett inn fra torgtrappene og inn i halvetasjen under banken. Jonas Haarr Friestad

Ønsker Starbucks her

Får Sparebank 1 SR-Bank det som de vil, skal det selges kaffe i det gamle bankbokshvelvet i løpet av et år.